Nastava: 

    Operativni sistemi - ETR        

    Operativni sistemi  - EA

    Internet tehnologije -SPR   

    Operativni sistemi - SPR 

    Modeliranje i similacije - A

    Adaptivno upravljanje - A  

    AIRS u Upravljanju - A  

Prof. dr Božo Krstajić:

CurriculumVitae

Publications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: bozok@ac.me

eXTReMe Tracker