Nastava: Arhitektura i integracija računarskih sistema u upravljanju - Automatika

 

Spisak studenata.

Nastava se realizuje svake radne srijedu u 13,15 u svečanoj sali.

Kolokvijum će se održati 24.04. u 15,00 u svečanoj sali.

 

  Moodle LMS

 

    old Moodle LMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: bozok@ac.me