Predmet: Adaptivni sistemi upravljanja & Adaptivno upravljanje


 

Popravak kolokvijuma će se održati 20.12. 2023. u 12,00 u sali preko puta studentske službe.

I termin odbrane seminarskih radova je 20.12. u 14,30.

Moodle LMS

 

Moodle LMS

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: bozok@ac.me