Nastava: Automatsko upravljanje - Mašinski fakultet

Rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena.

Popravak završnog ispita je 04.02. u 16,00 časova u sali L9.

Ispit se sastoji od teorijskog dijela (10 bodova) i zadataka (35 bodova).

 

  Materijal za učenje i vježbu:

<au1>, <au2>,<au3>, <au4>, <au5>, <au6>, <au7>, <au8>, <au9>, <au10>.

<MATLABContolTools> l

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: bozok@ac.me