Predmet: Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema


 

Popravak kolokvijuma će se održati 20.12. 2023. u 12,00 u sali preko puta studentske službe.

Popravak kolokvijuma (ko želi) će se odražati 11.01.

 

Moodle LMS

Moodle LMS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: bozok@ac.me